Interiérové rámové dvere Voster Lugo 10

Kód: 8009/PRA/CPL/BB 8009/PRA/CPL/BB5 8009/PRA/CPL/BB9 8009/PRA/CPL/BB13 8009/PRA/CPL/BB17 8009/PRA/CPL/BB21 8009/PRA/3D/BB 8009/PRA/3D/BB5 8009/PRA/3D/BB9 8009/PRA/3D/BB13 8009/PRA/3D/BB17 8009/PRA/3D/BB21 8009/PRA/3D/BB25 8009/PRA/3D/BB29 8009/PRA/3D/BB33 8009/PRA/3D/BB37 8009/PRA/3D/BB41 8009/PRA/3D/BB45 8009/PRA/3D/BB49 8009/PRA/3D/BB53 8009/PRA/3D/BB57 8009/PRA/3D/BB61 8009/PRA/CPL/BB2 8009/PRA/CPL/BB6 8009/PRA/CPL/BB10 8009/PRA/CPL/BB14 8009/PRA/CPL/BB18 8009/PRA/CPL/BB22 8009/PRA/3D/BB2 8009/PRA/3D/BB6 8009/PRA/3D/BB10 8009/PRA/3D/BB14 8009/PRA/3D/BB18 8009/PRA/3D/BB22 8009/PRA/3D/BB26 8009/PRA/3D/BB30 8009/PRA/3D/BB34 8009/PRA/3D/BB38 8009/PRA/3D/BB42 8009/PRA/3D/BB46 8009/PRA/3D/BB50 8009/PRA/3D/BB54 8009/PRA/3D/BB58 8009/PRA/3D/BB62 8009/PRA/CPL/BB3 8009/PRA/CPL/BB7 8009/PRA/CPL/BB11 8009/PRA/CPL/BB15 8009/PRA/CPL/BB19 8009/PRA/CPL/BB23 8009/PRA/3D/BB3 8009/PRA/3D/BB7 8009/PRA/3D/BB11 8009/PRA/3D/BB15 8009/PRA/3D/BB19 8009/PRA/3D/BB23 8009/PRA/3D/BB27 8009/PRA/3D/BB31 8009/PRA/3D/BB35 8009/PRA/3D/BB39 8009/PRA/3D/BB43 8009/PRA/3D/BB47 8009/PRA/3D/BB51 8009/PRA/3D/BB55 8009/PRA/3D/BB59 8009/PRA/3D/BB63 8009/PRA/CPL/BB4 8009/PRA/CPL/BB8 8009/PRA/CPL/BB12 8009/PRA/CPL/BB16 8009/PRA/CPL/BB20 8009/PRA/CPL/BB24 8009/PRA/3D/BB4 8009/PRA/3D/BB8 8009/PRA/3D/BB12 8009/PRA/3D/BB16 8009/PRA/3D/BB20 8009/PRA/3D/BB24 8009/PRA/3D/BB28 8009/PRA/3D/BB32 8009/PRA/3D/BB36 8009/PRA/3D/BB40 8009/PRA/3D/BB44 8009/PRA/3D/BB48 8009/PRA/3D/BB52 8009/PRA/3D/BB56 8009/PRA/3D/BB60 8009/PRA/3D/BB64 8009/AV/CPL/BB 8009/AV/CPL/BB5 8009/AV/CPL/BB9 8009/AV/CPL/BB13 8009/AV/CPL/BB17 8009/AV/CPL/BB21 8009/AV/3D/BB 8009/AV/3D/BB5 8009/AV/3D/BB9 8009/AV/3D/BB13 8009/AV/3D/BB17 8009/AV/3D/BB21 8009/AV/3D/BB25 8009/AV/3D/BB29 8009/AV/3D/BB33 8009/AV/3D/BB37 8009/AV/3D/BB41 8009/AV/3D/BB45 8009/AV/3D/BB49 8009/AV/3D/BB53 8009/AV/3D/BB57 8009/AV/3D/BB61 8009/AV/CPL/BB2 8009/AV/CPL/BB6 8009/AV/CPL/BB10 8009/AV/CPL/BB14 8009/AV/CPL/BB18 8009/AV/CPL/BB22 8009/AV/3D/BB2 8009/AV/3D/BB6 8009/AV/3D/BB10 8009/AV/3D/BB14 8009/AV/3D/BB18 8009/AV/3D/BB22 8009/AV/3D/BB26 8009/AV/3D/BB30 8009/AV/3D/BB34 8009/AV/3D/BB38 8009/AV/3D/BB42 8009/AV/3D/BB46 8009/AV/3D/BB50 8009/AV/3D/BB54 8009/AV/3D/BB58 8009/AV/3D/BB62 8009/AV/CPL/BB3 8009/AV/CPL/BB7 8009/AV/CPL/BB11 8009/AV/CPL/BB15 8009/AV/CPL/BB19 8009/AV/CPL/BB23 8009/AV/3D/BB3 8009/AV/3D/BB7 8009/AV/3D/BB11 8009/AV/3D/BB15 8009/AV/3D/BB19 8009/AV/3D/BB23 8009/AV/3D/BB27 8009/AV/3D/BB31 8009/AV/3D/BB35 8009/AV/3D/BB39 8009/AV/3D/BB43 8009/AV/3D/BB47 8009/AV/3D/BB51 8009/AV/3D/BB55 8009/AV/3D/BB59 8009/AV/3D/BB63 8009/AV/CPL/BB4 8009/AV/CPL/BB8 8009/AV/CPL/BB12 8009/AV/CPL/BB16 8009/AV/CPL/BB20 8009/AV/CPL/BB24 8009/AV/3D/BB4 8009/AV/3D/BB8 8009/AV/3D/BB12 8009/AV/3D/BB16 8009/AV/3D/BB20 8009/AV/3D/BB24 8009/AV/3D/BB28 8009/AV/3D/BB32 8009/AV/3D/BB36 8009/AV/3D/BB40 8009/AV/3D/BB44 8009/AV/3D/BB48 8009/AV/3D/BB52 8009/AV/3D/BB56 8009/AV/3D/BB60 8009/AV/3D/BB64 8009/PRA/CPL/WC 8009/PRA/CPL/WC5 8009/PRA/CPL/WC9 8009/PRA/CPL/WC13 8009/PRA/CPL/WC17 8009/PRA/CPL/WC21 8009/PRA/3D/WC 8009/PRA/3D/WC5 8009/PRA/3D/WC9 8009/PRA/3D/WC13 8009/PRA/3D/WC17 8009/PRA/3D/WC21 8009/PRA/3D/WC25 8009/PRA/3D/WC29 8009/PRA/3D/WC33 8009/PRA/3D/WC37 8009/PRA/3D/WC41 8009/PRA/3D/WC45 8009/PRA/3D/WC49 8009/PRA/3D/WC53 8009/PRA/3D/WC57 8009/PRA/3D/WC61 8009/PRA/CPL/WC2 8009/PRA/CPL/WC6 8009/PRA/CPL/WC10 8009/PRA/CPL/WC14 8009/PRA/CPL/WC18 8009/PRA/CPL/WC22 8009/PRA/3D/WC2 8009/PRA/3D/WC6 8009/PRA/3D/WC10 8009/PRA/3D/WC14 8009/PRA/3D/WC18 8009/PRA/3D/WC22 8009/PRA/3D/WC26 8009/PRA/3D/WC30 8009/PRA/3D/WC34 8009/PRA/3D/WC38 8009/PRA/3D/WC42 8009/PRA/3D/WC46 8009/PRA/3D/WC50 8009/PRA/3D/WC54 8009/PRA/3D/WC58 8009/PRA/3D/WC62 8009/PRA/CPL/WC3 8009/PRA/CPL/WC7 8009/PRA/CPL/WC11 8009/PRA/CPL/WC15 8009/PRA/CPL/WC19 8009/PRA/CPL/WC23 8009/PRA/3D/WC3 8009/PRA/3D/WC7 8009/PRA/3D/WC11 8009/PRA/3D/WC15 8009/PRA/3D/WC19 8009/PRA/3D/WC23 8009/PRA/3D/WC27 8009/PRA/3D/WC31 8009/PRA/3D/WC35 8009/PRA/3D/WC39 8009/PRA/3D/WC43 8009/PRA/3D/WC47 8009/PRA/3D/WC51 8009/PRA/3D/WC55 8009/PRA/3D/WC59 8009/PRA/3D/WC63 8009/PRA/CPL/WC4 8009/PRA/CPL/WC8 8009/PRA/CPL/WC12 8009/PRA/CPL/WC16 8009/PRA/CPL/WC20 8009/PRA/CPL/WC24 8009/PRA/3D/WC4 8009/PRA/3D/WC8 8009/PRA/3D/WC12 8009/PRA/3D/WC16 8009/PRA/3D/WC20 8009/PRA/3D/WC24 8009/PRA/3D/WC28 8009/PRA/3D/WC32 8009/PRA/3D/WC36 8009/PRA/3D/WC40 8009/PRA/3D/WC44 8009/PRA/3D/WC48 8009/PRA/3D/WC52 8009/PRA/3D/WC56 8009/PRA/3D/WC60 8009/PRA/3D/WC64 8009/AV/CPL/WC 8009/AV/CPL/WC5 8009/AV/CPL/WC9 8009/AV/CPL/WC13 8009/AV/CPL/WC17 8009/AV/CPL/WC21 8009/AV/3D/WC 8009/AV/3D/WC5 8009/AV/3D/WC9 8009/AV/3D/WC13 8009/AV/3D/WC17 8009/AV/3D/WC21 8009/AV/3D/WC25 8009/AV/3D/WC29 8009/AV/3D/WC33 8009/AV/3D/WC37 8009/AV/3D/WC41 8009/AV/3D/WC45 8009/AV/3D/WC49 8009/AV/3D/WC53 8009/AV/3D/WC57 8009/AV/3D/WC61 8009/AV/CPL/WC2 8009/AV/CPL/WC6 8009/AV/CPL/WC10 8009/AV/CPL/WC14 8009/AV/CPL/WC18 8009/AV/CPL/WC22 8009/AV/3D/WC2 8009/AV/3D/WC6 8009/AV/3D/WC10 8009/AV/3D/WC14 8009/AV/3D/WC18 8009/AV/3D/WC22 8009/AV/3D/WC26 8009/AV/3D/WC30 8009/AV/3D/WC34 8009/AV/3D/WC38 8009/AV/3D/WC42 8009/AV/3D/WC46 8009/AV/3D/WC50 8009/AV/3D/WC54 8009/AV/3D/WC58 8009/AV/3D/WC62 8009/AV/CPL/WC3 8009/AV/CPL/WC7 8009/AV/CPL/WC11 8009/AV/CPL/WC15 8009/AV/CPL/WC19 8009/AV/CPL/WC23 8009/AV/3D/WC3 8009/AV/3D/WC7 8009/AV/3D/WC11 8009/AV/3D/WC15 8009/AV/3D/WC19 8009/AV/3D/WC23 8009/AV/3D/WC27 8009/AV/3D/WC31 8009/AV/3D/WC35 8009/AV/3D/WC39 8009/AV/3D/WC43 8009/AV/3D/WC47 8009/AV/3D/WC51 8009/AV/3D/WC55 8009/AV/3D/WC59 8009/AV/3D/WC63 8009/AV/CPL/WC4 8009/AV/CPL/WC8 8009/AV/CPL/WC12 8009/AV/CPL/WC16 8009/AV/CPL/WC20 8009/AV/CPL/WC24 8009/AV/3D/WC4 8009/AV/3D/WC8 8009/AV/3D/WC12 8009/AV/3D/WC16 8009/AV/3D/WC20 8009/AV/3D/WC24 8009/AV/3D/WC28 8009/AV/3D/WC32 8009/AV/3D/WC36 8009/AV/3D/WC40 8009/AV/3D/WC44 8009/AV/3D/WC48 8009/AV/3D/WC52 8009/AV/3D/WC56 8009/AV/3D/WC60 8009/AV/3D/WC64 Zvoľte variant
Neohodnotené
Značka: Voster
Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Zvoľte variant
Model Dveri
Otváravosť + Šírka
Typ zámku
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
 • Rám z dosky MDF
 • CPL so štruktúrou dreva
 • Povrchová úprava 3D
 • Tvrdené sklo

Detailné informácie

Podrobný popis

Konštrukcia

 • Rám z dosky MDF - celoobvodová rámová konštrukcia
 • Šírka zvislých rámov 14 cm
 • Hrúbka krídla - 40 mm
 • Technológia Soft - zaoblená hrana dverí

dvere-vnutorny-prierez-2v1

 

 

Povrchová úprava / Krídlo pokryté

 

 • povrch-dveri-cpl-velkoobchod

Laminát CPL - Vysoká odolnosť proti: stieraniu, škrabancom, svetlu. Štruktúra dreva.

 •  Jaseň, Dub, Biela, Agát, Dub Polárny, Orech

 

 • povrch-dveri-foli-3D-velkoobchod

Povrchová úprava 3D: Trojrozmerný efekt. Neobvyklá imitácia vzhľadu a štruktúry dreva. Odolnosť proti: stieraniu.

 • Dub Starý, Orech Muscato, Dub Švédsky, Agát Morava, Dub olejovaný, Dub Retro, Brest Svetlý, Dub Montana, Dub Sonoma, Agát ART, Orech Aljaška, Orech Nevada, Antracit, Dub Šľachetný

 

Kovanie

 • Tri skrutkové čapové závesy
 • Zámok na kľúč, s vložkou PZ alebo WC zámok

zamok-bb-wc-fab

 

Presklenie

 • Tvrdené mliečne sklo

matne-mliecne-sklo

 

 

 Možnosti za príplatok

 • Ventilačný spodný výrez
 • Ventilačné otvory PVC
 • Mosadzné ventilačné otvory
 • Krídlo 100 cm
 • Padajúci prah

ventilacny-otvor-velkoobchod-sk

 

Dostupné prevedenia

 • jednokrídlové dvere 
 • dvojkrídlové dvere
 • posuvné jednokrídlové dvere
 • posuvné dvojkrídlove dvere
 • možnosť objednať aj dvere v tzv. Poľskej norme , vyšší otvor o 3-4 cm

 

Neviete ako správne objednať? Poradíme vám stačí keď nás budete kontaktovať alebo využijete pomôcku nižšie:

Ako prvé potrebujete vedieť rozmer stavebného otvoru šírku a výšku, je dôležité merať od finálnych úprav steny (napr. stierky, kachličky a pod.), u výšky otvoru od finálnej podlahykam budú dvere alebo zárubňa osadzované.

Požadovaný rozmer stavebného otvoru pre určenie šírky:

 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 60 musí byť 68 až 70 cm
 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 70 musí byť 78 až 80 cm
 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 80 musí byť 88 až 90 cm
 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 90 musí byť 98 až 100 cm

Požadovaný rozmer stavebného otvoru pre určenie výšky:

 • Výška stavebného otvoru musí byť 201 až maximálne 203 cm - Slovenska norma
 • Dvere je možné dodať aj pre výšku 205 až 206 cm - Poľska norma

 

Ako druhé potrebujete vedieť otváravosť dverí, teda akým smerom sa Vám dvere budú otvárať.

urcenie-otvarania-dveri

 

Poradíme Vám ako si správne objednať, stačí keď nám zavoláte na 0907 085 086

pripadne nám napíšte na email info@velkoobchod.sk alebo nám pošlite správu cez

kontaktný formulár TU

 

Dodatočné parametre

Kategória: Dvere a zárubne
Záruka: 2 roky

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole:

voster1erkado1vasco1solodoor1invado1portadoors1dre1perfectdoor1indoors1eclisse1setto1disting1gerflor1classen1egger1krono1fortelock1woodlook1eurofinal1arbiton1