Interiérové rámové dvere Voster Etna 60

Kód: 8006/PRA/CPL/BB 8006/PRA/CPL/BB5 8006/PRA/CPL/BB9 8006/PRA/CPL/BB13 8006/PRA/CPL/BB17 8006/PRA/CPL/BB21 8006/PRA/3D/BB 8006/PRA/3D/BB5 8006/PRA/3D/BB9 8006/PRA/3D/BB13 8006/PRA/3D/BB17 8006/PRA/3D/BB21 8006/PRA/3D/BB25 8006/PRA/3D/BB29 8006/PRA/3D/BB33 8006/PRA/3D/BB37 8006/PRA/3D/BB41 8006/PRA/3D/BB45 8006/PRA/3D/BB49 8006/PRA/3D/BB53 8006/PRA/3D/BB57 8006/PRA/3D/BB61 8006/PRA/CPL/BB2 8006/PRA/CPL/BB6 8006/PRA/CPL/BB10 8006/PRA/CPL/BB14 8006/PRA/CPL/BB18 8006/PRA/CPL/BB22 8006/PRA/3D/BB2 8006/PRA/3D/BB6 8006/PRA/3D/BB10 8006/PRA/3D/BB14 8006/PRA/3D/BB18 8006/PRA/3D/BB22 8006/PRA/3D/BB26 8006/PRA/3D/BB30 8006/PRA/3D/BB34 8006/PRA/3D/BB38 8006/PRA/3D/BB42 8006/PRA/3D/BB46 8006/PRA/3D/BB50 8006/PRA/3D/BB54 8006/PRA/3D/BB58 8006/PRA/3D/BB62 8006/PRA/CPL/BB3 8006/PRA/CPL/BB7 8006/PRA/CPL/BB11 8006/PRA/CPL/BB15 8006/PRA/CPL/BB19 8006/PRA/CPL/BB23 8006/PRA/3D/BB3 8006/PRA/3D/BB7 8006/PRA/3D/BB11 8006/PRA/3D/BB15 8006/PRA/3D/BB19 8006/PRA/3D/BB23 8006/PRA/3D/BB27 8006/PRA/3D/BB31 8006/PRA/3D/BB35 8006/PRA/3D/BB39 8006/PRA/3D/BB43 8006/PRA/3D/BB47 8006/PRA/3D/BB51 8006/PRA/3D/BB55 8006/PRA/3D/BB59 8006/PRA/3D/BB63 8006/PRA/CPL/BB4 8006/PRA/CPL/BB8 8006/PRA/CPL/BB12 8006/PRA/CPL/BB16 8006/PRA/CPL/BB20 8006/PRA/CPL/BB24 8006/PRA/3D/BB4 8006/PRA/3D/BB8 8006/PRA/3D/BB12 8006/PRA/3D/BB16 8006/PRA/3D/BB20 8006/PRA/3D/BB24 8006/PRA/3D/BB28 8006/PRA/3D/BB32 8006/PRA/3D/BB36 8006/PRA/3D/BB40 8006/PRA/3D/BB44 8006/PRA/3D/BB48 8006/PRA/3D/BB52 8006/PRA/3D/BB56 8006/PRA/3D/BB60 8006/PRA/3D/BB64 8006/AV/CPL/BB 8006/AV/CPL/BB5 8006/AV/CPL/BB9 8006/AV/CPL/BB13 8006/AV/CPL/BB17 8006/AV/CPL/BB21 8006/AV/3D/BB 8006/AV/3D/BB5 8006/AV/3D/BB9 8006/AV/3D/BB13 8006/AV/3D/BB17 8006/AV/3D/BB21 8006/AV/3D/BB25 8006/AV/3D/BB29 8006/AV/3D/BB33 8006/AV/3D/BB37 8006/AV/3D/BB41 8006/AV/3D/BB45 8006/AV/3D/BB49 8006/AV/3D/BB53 8006/AV/3D/BB57 8006/AV/3D/BB61 8006/AV/CPL/BB2 8006/AV/CPL/BB6 8006/AV/CPL/BB10 8006/AV/CPL/BB14 8006/AV/CPL/BB18 8006/AV/CPL/BB22 8006/AV/3D/BB2 8006/AV/3D/BB6 8006/AV/3D/BB10 8006/AV/3D/BB14 8006/AV/3D/BB18 8006/AV/3D/BB22 8006/AV/3D/BB26 8006/AV/3D/BB30 8006/AV/3D/BB34 8006/AV/3D/BB38 8006/AV/3D/BB42 8006/AV/3D/BB46 8006/AV/3D/BB50 8006/AV/3D/BB54 8006/AV/3D/BB58 8006/AV/3D/BB62 8006/AV/CPL/BB3 8006/AV/CPL/BB7 8006/AV/CPL/BB11 8006/AV/CPL/BB15 8006/AV/CPL/BB19 8006/AV/CPL/BB23 8006/AV/3D/BB3 8006/AV/3D/BB7 8006/AV/3D/BB11 8006/AV/3D/BB15 8006/AV/3D/BB19 8006/AV/3D/BB23 8006/AV/3D/BB27 8006/AV/3D/BB31 8006/AV/3D/BB35 8006/AV/3D/BB39 8006/AV/3D/BB43 8006/AV/3D/BB47 8006/AV/3D/BB51 8006/AV/3D/BB55 8006/AV/3D/BB59 8006/AV/3D/BB63 8006/AV/CPL/BB4 8006/AV/CPL/BB8 8006/AV/CPL/BB12 8006/AV/CPL/BB16 8006/AV/CPL/BB20 8006/AV/CPL/BB24 8006/AV/3D/BB4 8006/AV/3D/BB8 8006/AV/3D/BB12 8006/AV/3D/BB16 8006/AV/3D/BB20 8006/AV/3D/BB24 8006/AV/3D/BB28 8006/AV/3D/BB32 8006/AV/3D/BB36 8006/AV/3D/BB40 8006/AV/3D/BB44 8006/AV/3D/BB48 8006/AV/3D/BB52 8006/AV/3D/BB56 8006/AV/3D/BB60 8006/AV/3D/BB64 8006/PRA/CPL/WC 8006/PRA/CPL/WC5 8006/PRA/CPL/WC9 8006/PRA/CPL/WC13 8006/PRA/CPL/WC17 8006/PRA/CPL/WC21 8006/PRA/3D/WC 8006/PRA/3D/WC5 8006/PRA/3D/WC9 8006/PRA/3D/WC13 8006/PRA/3D/WC17 8006/PRA/3D/WC21 8006/PRA/3D/WC25 8006/PRA/3D/WC29 8006/PRA/3D/WC33 8006/PRA/3D/WC37 8006/PRA/3D/WC41 8006/PRA/3D/WC45 8006/PRA/3D/WC49 8006/PRA/3D/WC53 8006/PRA/3D/WC57 8006/PRA/3D/WC61 8006/PRA/CPL/WC2 8006/PRA/CPL/WC6 8006/PRA/CPL/WC10 8006/PRA/CPL/WC14 8006/PRA/CPL/WC18 8006/PRA/CPL/WC22 8006/PRA/3D/WC2 8006/PRA/3D/WC6 8006/PRA/3D/WC10 8006/PRA/3D/WC14 8006/PRA/3D/WC18 8006/PRA/3D/WC22 8006/PRA/3D/WC26 8006/PRA/3D/WC30 8006/PRA/3D/WC34 8006/PRA/3D/WC38 8006/PRA/3D/WC42 8006/PRA/3D/WC46 8006/PRA/3D/WC50 8006/PRA/3D/WC54 8006/PRA/3D/WC58 8006/PRA/3D/WC62 8006/PRA/CPL/WC3 8006/PRA/CPL/WC7 8006/PRA/CPL/WC11 8006/PRA/CPL/WC15 8006/PRA/CPL/WC19 8006/PRA/CPL/WC23 8006/PRA/3D/WC3 8006/PRA/3D/WC7 8006/PRA/3D/WC11 8006/PRA/3D/WC15 8006/PRA/3D/WC19 8006/PRA/3D/WC23 8006/PRA/3D/WC27 8006/PRA/3D/WC31 8006/PRA/3D/WC35 8006/PRA/3D/WC39 8006/PRA/3D/WC43 8006/PRA/3D/WC47 8006/PRA/3D/WC51 8006/PRA/3D/WC55 8006/PRA/3D/WC59 8006/PRA/3D/WC63 8006/PRA/CPL/WC4 8006/PRA/CPL/WC8 8006/PRA/CPL/WC12 8006/PRA/CPL/WC16 8006/PRA/CPL/WC20 8006/PRA/CPL/WC24 8006/PRA/3D/WC4 8006/PRA/3D/WC8 8006/PRA/3D/WC12 8006/PRA/3D/WC16 8006/PRA/3D/WC20 8006/PRA/3D/WC24 8006/PRA/3D/WC28 8006/PRA/3D/WC32 8006/PRA/3D/WC36 8006/PRA/3D/WC40 8006/PRA/3D/WC44 8006/PRA/3D/WC48 8006/PRA/3D/WC52 8006/PRA/3D/WC56 8006/PRA/3D/WC60 8006/PRA/3D/WC64 8006/AV/CPL/WC 8006/AV/CPL/WC5 8006/AV/CPL/WC9 8006/AV/CPL/WC13 8006/AV/CPL/WC17 8006/AV/CPL/WC21 8006/AV/3D/WC 8006/AV/3D/WC5 8006/AV/3D/WC9 8006/AV/3D/WC13 8006/AV/3D/WC17 8006/AV/3D/WC21 8006/AV/3D/WC25 8006/AV/3D/WC29 8006/AV/3D/WC33 8006/AV/3D/WC37 8006/AV/3D/WC41 8006/AV/3D/WC45 8006/AV/3D/WC49 8006/AV/3D/WC53 8006/AV/3D/WC57 8006/AV/3D/WC61 8006/AV/CPL/WC2 8006/AV/CPL/WC6 8006/AV/CPL/WC10 8006/AV/CPL/WC14 8006/AV/CPL/WC18 8006/AV/CPL/WC22 8006/AV/3D/WC2 8006/AV/3D/WC6 8006/AV/3D/WC10 8006/AV/3D/WC14 8006/AV/3D/WC18 8006/AV/3D/WC22 8006/AV/3D/WC26 8006/AV/3D/WC30 8006/AV/3D/WC34 8006/AV/3D/WC38 8006/AV/3D/WC42 8006/AV/3D/WC46 8006/AV/3D/WC50 8006/AV/3D/WC54 8006/AV/3D/WC58 8006/AV/3D/WC62 8006/AV/CPL/WC3 8006/AV/CPL/WC7 8006/AV/CPL/WC11 8006/AV/CPL/WC15 8006/AV/CPL/WC19 8006/AV/CPL/WC23 8006/AV/3D/WC3 8006/AV/3D/WC7 8006/AV/3D/WC11 8006/AV/3D/WC15 8006/AV/3D/WC19 8006/AV/3D/WC23 8006/AV/3D/WC27 8006/AV/3D/WC31 8006/AV/3D/WC35 8006/AV/3D/WC39 8006/AV/3D/WC43 8006/AV/3D/WC47 8006/AV/3D/WC51 8006/AV/3D/WC55 8006/AV/3D/WC59 8006/AV/3D/WC63 8006/AV/CPL/WC4 8006/AV/CPL/WC8 8006/AV/CPL/WC12 8006/AV/CPL/WC16 8006/AV/CPL/WC20 8006/AV/CPL/WC24 8006/AV/3D/WC4 8006/AV/3D/WC8 8006/AV/3D/WC12 8006/AV/3D/WC16 8006/AV/3D/WC20 8006/AV/3D/WC24 8006/AV/3D/WC28 8006/AV/3D/WC32 8006/AV/3D/WC36 8006/AV/3D/WC40 8006/AV/3D/WC44 8006/AV/3D/WC48 8006/AV/3D/WC52 8006/AV/3D/WC56 8006/AV/3D/WC60 8006/AV/3D/WC64 Zvoľte variant
Neohodnotené
Značka: Voster
Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Zvoľte variant
Model Dveri
Otváravosť + Šírka
Typ zámku
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
 • Rám z dosky MDF
 • CPL so štruktúrou dreva
 • Povrchová úprava 3D
 • Tvrdené sklo

Detailné informácie

Podrobný popis

Konštrukcia

 • Rám z dosky MDF - celoobvodová rámová konštrukcia
 • Šírka zvislých rámov 14 cm
 • Hrúbka krídla - 40 mm
 • Technológia Soft - zaoblená hrana dverí

dvere-vnutorny-prierez-2v1

 

 

Povrchová úprava / Krídlo pokryté

 

 • povrch-dveri-cpl-velkoobchod

Laminát CPL - Vysoká odolnosť proti: stieraniu, škrabancom, svetlu. Štruktúra dreva.

 •  Jaseň, Dub, Biela, Agát, Dub Polárny, Orech

 

 • povrch-dveri-foli-3D-velkoobchod

Povrchová úprava 3D: Trojrozmerný efekt. Neobvyklá imitácia vzhľadu a štruktúry dreva. Odolnosť proti: stieraniu.

 • Dub Starý, Orech Muscato, Dub Švédsky, Agát Morava, Dub olejovaný, Dub Retro, Brest Svetlý, Dub Montana, Dub Sonoma, Agát ART, Orech Aljaška, Orech Nevada, Antracit, Dub Šľachetný

 

Kovanie

 • Tri skrutkové čapové závesy
 • Zámok na kľúč, s vložkou PZ alebo WC zámok

zamok-bb-wc-fab

 

Presklenie

 • Tvrdené mliečne sklo

matne-mliecne-sklo

 

 

 Možnosti za príplatok

 • Ventilačný spodný výrez
 • Ventilačné otvory PVC
 • Mosadzné ventilačné otvory
 • Krídlo 100 cm
 • Padajúci prah

ventilacny-otvor-velkoobchod-sk

 

Dostupné prevedenia

 • jednokrídlové dvere 
 • dvojkrídlové dvere
 • posuvné jednokrídlové dvere
 • posuvné dvojkrídlove dvere
 • možnosť objednať aj dvere v tzv. Poľskej norme , vyšší otvor o 3-4 cm

 

Neviete ako správne objednať? Poradíme vám stačí keď nás budete kontaktovať alebo využijete pomôcku nižšie:

Ako prvé potrebujete vedieť rozmer stavebného otvoru šírku a výšku, je dôležité merať od finálnych úprav steny (napr. stierky, kachličky a pod.), u výšky otvoru od finálnej podlahykam budú dvere alebo zárubňa osadzované.

Požadovaný rozmer stavebného otvoru pre určenie šírky:

 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 60 musí byť 68 až 70 cm
 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 70 musí byť 78 až 80 cm
 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 80 musí byť 88 až 90 cm
 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 90 musí byť 98 až 100 cm

Požadovaný rozmer stavebného otvoru pre určenie výšky:

 • Výška stavebného otvoru musí byť 201 až maximálne 203 cm - Slovenska norma
 • Dvere je možné dodať aj pre výšku 205 až 206 cm - Poľska norma

 

Ako druhé potrebujete vedieť otváravosť dverí, teda akým smerom sa Vám dvere budú otvárať.

urcenie-otvarania-dveri

 

Poradíme Vám ako si správne objednať, stačí keď nám zavoláte na 0907 085 086

pripadne nám napíšte na email info@velkoobchod.sk alebo nám pošlite správu cez

kontaktný formulár TU

 

Dodatočné parametre

Kategória: Etna
Záruka: 2 roky

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole:

voster1erkado1vasco1solodoor1invado1portadoors1dre1perfectdoor1indoors1eclisse1setto1disting1gerflor1classen1egger1krono1fortelock1woodlook1eurofinal1arbiton1