Interiérové rámové dvere Voster Etna 50

Kód: 8003/PRA/CPL/BB 8003/PRA/CPL/BB5 8003/PRA/CPL/BB9 8003/PRA/CPL/BB13 8003/PRA/CPL/BB17 8003/PRA/CPL/BB21 8003/PRA/3D/BB 8003/PRA/3D/BB5 8003/PRA/3D/BB9 8003/PRA/3D/BB13 8003/PRA/3D/BB17 8003/PRA/3D/BB21 8003/PRA/3D/BB25 8003/PRA/3D/BB29 8003/PRA/3D/BB33 8003/PRA/3D/BB37 8003/PRA/3D/BB41 8003/PRA/3D/BB45 8003/PRA/3D/BB49 8003/PRA/3D/BB53 8003/PRA/3D/BB57 8003/PRA/3D/BB61 8003/PRA/CPL/BB2 8003/PRA/CPL/BB6 8003/PRA/CPL/BB10 8003/PRA/CPL/BB14 8003/PRA/CPL/BB18 8003/PRA/CPL/BB22 8003/PRA/3D/BB2 8003/PRA/3D/BB6 8003/PRA/3D/BB10 8003/PRA/3D/BB14 8003/PRA/3D/BB18 8003/PRA/3D/BB22 8003/PRA/3D/BB26 8003/PRA/3D/BB30 8003/PRA/3D/BB34 8003/PRA/3D/BB38 8003/PRA/3D/BB42 8003/PRA/3D/BB46 8003/PRA/3D/BB50 8003/PRA/3D/BB54 8003/PRA/3D/BB58 8003/PRA/3D/BB62 8003/PRA/CPL/BB3 8003/PRA/CPL/BB7 8003/PRA/CPL/BB11 8003/PRA/CPL/BB15 8003/PRA/CPL/BB19 8003/PRA/CPL/BB23 8003/PRA/3D/BB3 8003/PRA/3D/BB7 8003/PRA/3D/BB11 8003/PRA/3D/BB15 8003/PRA/3D/BB19 8003/PRA/3D/BB23 8003/PRA/3D/BB27 8003/PRA/3D/BB31 8003/PRA/3D/BB35 8003/PRA/3D/BB39 8003/PRA/3D/BB43 8003/PRA/3D/BB47 8003/PRA/3D/BB51 8003/PRA/3D/BB55 8003/PRA/3D/BB59 8003/PRA/3D/BB63 8003/PRA/CPL/BB4 8003/PRA/CPL/BB8 8003/PRA/CPL/BB12 8003/PRA/CPL/BB16 8003/PRA/CPL/BB20 8003/PRA/CPL/BB24 8003/PRA/3D/BB4 8003/PRA/3D/BB8 8003/PRA/3D/BB12 8003/PRA/3D/BB16 8003/PRA/3D/BB20 8003/PRA/3D/BB24 8003/PRA/3D/BB28 8003/PRA/3D/BB32 8003/PRA/3D/BB36 8003/PRA/3D/BB40 8003/PRA/3D/BB44 8003/PRA/3D/BB48 8003/PRA/3D/BB52 8003/PRA/3D/BB56 8003/PRA/3D/BB60 8003/PRA/3D/BB64 8003/AV/CPL/BB 8003/AV/CPL/BB5 8003/AV/CPL/BB9 8003/AV/CPL/BB13 8003/AV/CPL/BB17 8003/AV/CPL/BB21 8003/AV/3D/BB 8003/AV/3D/BB5 8003/AV/3D/BB9 8003/AV/3D/BB13 8003/AV/3D/BB17 8003/AV/3D/BB21 8003/AV/3D/BB25 8003/AV/3D/BB29 8003/AV/3D/BB33 8003/AV/3D/BB37 8003/AV/3D/BB41 8003/AV/3D/BB45 8003/AV/3D/BB49 8003/AV/3D/BB53 8003/AV/3D/BB57 8003/AV/3D/BB61 8003/AV/CPL/BB2 8003/AV/CPL/BB6 8003/AV/CPL/BB10 8003/AV/CPL/BB14 8003/AV/CPL/BB18 8003/AV/CPL/BB22 8003/AV/3D/BB2 8003/AV/3D/BB6 8003/AV/3D/BB10 8003/AV/3D/BB14 8003/AV/3D/BB18 8003/AV/3D/BB22 8003/AV/3D/BB26 8003/AV/3D/BB30 8003/AV/3D/BB34 8003/AV/3D/BB38 8003/AV/3D/BB42 8003/AV/3D/BB46 8003/AV/3D/BB50 8003/AV/3D/BB54 8003/AV/3D/BB58 8003/AV/3D/BB62 8003/AV/CPL/BB3 8003/AV/CPL/BB7 8003/AV/CPL/BB11 8003/AV/CPL/BB15 8003/AV/CPL/BB19 8003/AV/CPL/BB23 8003/AV/3D/BB3 8003/AV/3D/BB7 8003/AV/3D/BB11 8003/AV/3D/BB15 8003/AV/3D/BB19 8003/AV/3D/BB23 8003/AV/3D/BB27 8003/AV/3D/BB31 8003/AV/3D/BB35 8003/AV/3D/BB39 8003/AV/3D/BB43 8003/AV/3D/BB47 8003/AV/3D/BB51 8003/AV/3D/BB55 8003/AV/3D/BB59 8003/AV/3D/BB63 8003/AV/CPL/BB4 8003/AV/CPL/BB8 8003/AV/CPL/BB12 8003/AV/CPL/BB16 8003/AV/CPL/BB20 8003/AV/CPL/BB24 8003/AV/3D/BB4 8003/AV/3D/BB8 8003/AV/3D/BB12 8003/AV/3D/BB16 8003/AV/3D/BB20 8003/AV/3D/BB24 8003/AV/3D/BB28 8003/AV/3D/BB32 8003/AV/3D/BB36 8003/AV/3D/BB40 8003/AV/3D/BB44 8003/AV/3D/BB48 8003/AV/3D/BB52 8003/AV/3D/BB56 8003/AV/3D/BB60 8003/AV/3D/BB64 8003/PRA/CPL/WC 8003/PRA/CPL/WC5 8003/PRA/CPL/WC9 8003/PRA/CPL/WC13 8003/PRA/CPL/WC17 8003/PRA/CPL/WC21 8003/PRA/3D/WC 8003/PRA/3D/WC5 8003/PRA/3D/WC9 8003/PRA/3D/WC13 8003/PRA/3D/WC17 8003/PRA/3D/WC21 8003/PRA/3D/WC25 8003/PRA/3D/WC29 8003/PRA/3D/WC33 8003/PRA/3D/WC37 8003/PRA/3D/WC41 8003/PRA/3D/WC45 8003/PRA/3D/WC49 8003/PRA/3D/WC53 8003/PRA/3D/WC57 8003/PRA/3D/WC61 8003/PRA/CPL/WC2 8003/PRA/CPL/WC6 8003/PRA/CPL/WC10 8003/PRA/CPL/WC14 8003/PRA/CPL/WC18 8003/PRA/CPL/WC22 8003/PRA/3D/WC2 8003/PRA/3D/WC6 8003/PRA/3D/WC10 8003/PRA/3D/WC14 8003/PRA/3D/WC18 8003/PRA/3D/WC22 8003/PRA/3D/WC26 8003/PRA/3D/WC30 8003/PRA/3D/WC34 8003/PRA/3D/WC38 8003/PRA/3D/WC42 8003/PRA/3D/WC46 8003/PRA/3D/WC50 8003/PRA/3D/WC54 8003/PRA/3D/WC58 8003/PRA/3D/WC62 8003/PRA/CPL/WC3 8003/PRA/CPL/WC7 8003/PRA/CPL/WC11 8003/PRA/CPL/WC15 8003/PRA/CPL/WC19 8003/PRA/CPL/WC23 8003/PRA/3D/WC3 8003/PRA/3D/WC7 8003/PRA/3D/WC11 8003/PRA/3D/WC15 8003/PRA/3D/WC19 8003/PRA/3D/WC23 8003/PRA/3D/WC27 8003/PRA/3D/WC31 8003/PRA/3D/WC35 8003/PRA/3D/WC39 8003/PRA/3D/WC43 8003/PRA/3D/WC47 8003/PRA/3D/WC51 8003/PRA/3D/WC55 8003/PRA/3D/WC59 8003/PRA/3D/WC63 8003/PRA/CPL/WC4 8003/PRA/CPL/WC8 8003/PRA/CPL/WC12 8003/PRA/CPL/WC16 8003/PRA/CPL/WC20 8003/PRA/CPL/WC24 8003/PRA/3D/WC4 8003/PRA/3D/WC8 8003/PRA/3D/WC12 8003/PRA/3D/WC16 8003/PRA/3D/WC20 8003/PRA/3D/WC24 8003/PRA/3D/WC28 8003/PRA/3D/WC32 8003/PRA/3D/WC36 8003/PRA/3D/WC40 8003/PRA/3D/WC44 8003/PRA/3D/WC48 8003/PRA/3D/WC52 8003/PRA/3D/WC56 8003/PRA/3D/WC60 8003/PRA/3D/WC64 8003/AV/CPL/WC 8003/AV/CPL/WC5 8003/AV/CPL/WC9 8003/AV/CPL/WC13 8003/AV/CPL/WC17 8003/AV/CPL/WC21 8003/AV/3D/WC 8003/AV/3D/WC5 8003/AV/3D/WC9 8003/AV/3D/WC13 8003/AV/3D/WC17 8003/AV/3D/WC21 8003/AV/3D/WC25 8003/AV/3D/WC29 8003/AV/3D/WC33 8003/AV/3D/WC37 8003/AV/3D/WC41 8003/AV/3D/WC45 8003/AV/3D/WC49 8003/AV/3D/WC53 8003/AV/3D/WC57 8003/AV/3D/WC61 8003/AV/CPL/WC2 8003/AV/CPL/WC6 8003/AV/CPL/WC10 8003/AV/CPL/WC14 8003/AV/CPL/WC18 8003/AV/CPL/WC22 8003/AV/3D/WC2 8003/AV/3D/WC6 8003/AV/3D/WC10 8003/AV/3D/WC14 8003/AV/3D/WC18 8003/AV/3D/WC22 8003/AV/3D/WC26 8003/AV/3D/WC30 8003/AV/3D/WC34 8003/AV/3D/WC38 8003/AV/3D/WC42 8003/AV/3D/WC46 8003/AV/3D/WC50 8003/AV/3D/WC54 8003/AV/3D/WC58 8003/AV/3D/WC62 8003/AV/CPL/WC3 8003/AV/CPL/WC7 8003/AV/CPL/WC11 8003/AV/CPL/WC15 8003/AV/CPL/WC19 8003/AV/CPL/WC23 8003/AV/3D/WC3 8003/AV/3D/WC7 8003/AV/3D/WC11 8003/AV/3D/WC15 8003/AV/3D/WC19 8003/AV/3D/WC23 8003/AV/3D/WC27 8003/AV/3D/WC31 8003/AV/3D/WC35 8003/AV/3D/WC39 8003/AV/3D/WC43 8003/AV/3D/WC47 8003/AV/3D/WC51 8003/AV/3D/WC55 8003/AV/3D/WC59 8003/AV/3D/WC63 8003/AV/CPL/WC4 8003/AV/CPL/WC8 8003/AV/CPL/WC12 8003/AV/CPL/WC16 8003/AV/CPL/WC20 8003/AV/CPL/WC24 8003/AV/3D/WC4 8003/AV/3D/WC8 8003/AV/3D/WC12 8003/AV/3D/WC16 8003/AV/3D/WC20 8003/AV/3D/WC24 8003/AV/3D/WC28 8003/AV/3D/WC32 8003/AV/3D/WC36 8003/AV/3D/WC40 8003/AV/3D/WC44 8003/AV/3D/WC48 8003/AV/3D/WC52 8003/AV/3D/WC56 8003/AV/3D/WC60 8003/AV/3D/WC64 Zvoľte variant
Neohodnotené
Značka: Voster
Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Zvoľte variant
Model Dveri
Otváravosť + Šírka
Typ zámku
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
 • Rám z dosky MDF
 • CPL so štruktúrou dreva
 • Povrchová úprava 3D
 • Tvrdené sklo

Detailné informácie

Podrobný popis

Konštrukcia

 • Rám z dosky MDF - celoobvodová rámová konštrukcia
 • Šírka zvislých rámov 14 cm
 • Hrúbka krídla - 40 mm
 • Technológia Soft - zaoblená hrana dverí

dvere-vnutorny-prierez-2v1

 

 

Povrchová úprava / Krídlo pokryté

 

 • povrch-dveri-cpl-velkoobchod

Laminát CPL - Vysoká odolnosť proti: stieraniu, škrabancom, svetlu. Štruktúra dreva.

 •  Jaseň, Dub, Biela, Agát, Dub Polárny, Orech

 

 • povrch-dveri-foli-3D-velkoobchod

Povrchová úprava 3D: Trojrozmerný efekt. Neobvyklá imitácia vzhľadu a štruktúry dreva. Odolnosť proti: stieraniu.

 • Dub Starý, Orech Muscato, Dub Švédsky, Agát Morava, Dub olejovaný, Dub Retro, Brest Svetlý, Dub Montana, Dub Sonoma, Agát ART, Orech Aljaška, Orech Nevada, Antracit, Dub Šľachetný

 

Kovanie

 • Tri skrutkové čapové závesy
 • Zámok na kľúč, s vložkou PZ alebo WC zámok

zamok-bb-wc-fab

 

Presklenie

 • Tvrdené mliečne sklo

matne-mliecne-sklo

 

 

 Možnosti za príplatok

 • Ventilačný spodný výrez
 • Ventilačné otvory PVC
 • Mosadzné ventilačné otvory
 • Krídlo 100 cm
 • Padajúci prah

ventilacny-otvor-velkoobchod-sk

 

Dostupné prevedenia

 • jednokrídlové dvere 
 • dvojkrídlové dvere
 • posuvné jednokrídlové dvere
 • posuvné dvojkrídlove dvere
 • možnosť objednať aj dvere v tzv. Poľskej norme , vyšší otvor o 3-4 cm

 

Neviete ako správne objednať? Poradíme vám stačí keď nás budete kontaktovať alebo využijete pomôcku nižšie:

Ako prvé potrebujete vedieť rozmer stavebného otvoru šírku a výšku, je dôležité merať od finálnych úprav steny (napr. stierky, kachličky a pod.), u výšky otvoru od finálnej podlahykam budú dvere alebo zárubňa osadzované.

Požadovaný rozmer stavebného otvoru pre určenie šírky:

 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 60 musí byť 68 až 70 cm
 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 70 musí byť 78 až 80 cm
 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 80 musí byť 88 až 90 cm
 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 90 musí byť 98 až 100 cm

Požadovaný rozmer stavebného otvoru pre určenie výšky:

 • Výška stavebného otvoru musí byť 201 až maximálne 203 cm - Slovenska norma
 • Dvere je možné dodať aj pre výšku 205 až 206 cm - Poľska norma

 

Ako druhé potrebujete vedieť otváravosť dverí, teda akým smerom sa Vám dvere budú otvárať.

urcenie-otvarania-dveri

 

Poradíme Vám ako si správne objednať, stačí keď nám zavoláte na 0907 085 086

pripadne nám napíšte na email info@velkoobchod.sk alebo nám pošlite správu cez

kontaktný formulár TU

 

Dodatočné parametre

Kategória: Etna
Záruka: 2 roky

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole:

voster1erkado1vasco1solodoor1invado1portadoors1dre1perfectdoor1indoors1eclisse1setto1disting1gerflor1classen1egger1krono1fortelock1woodlook1eurofinal1arbiton1