Interiérové rámové dvere Voster Etna 40

Kód: 8000/PRA/CPL/BB 8000/PRA/CPL/BB5 8000/PRA/CPL/BB9 8000/PRA/CPL/BB13 8000/PRA/CPL/BB17 8000/PRA/CPL/BB21 8000/PRA/3D/BB 8000/PRA/3D/BB5 8000/PRA/3D/BB9 8000/PRA/3D/BB13 8000/PRA/3D/BB17 8000/PRA/3D/BB21 8000/PRA/3D/BB25 8000/PRA/3D/BB29 8000/PRA/3D/BB33 8000/PRA/3D/BB37 8000/PRA/3D/BB41 8000/PRA/3D/BB45 8000/PRA/3D/BB49 8000/PRA/3D/BB53 8000/PRA/3D/BB57 8000/PRA/3D/BB61 8000/PRA/CPL/BB2 8000/PRA/CPL/BB6 8000/PRA/CPL/BB10 8000/PRA/CPL/BB14 8000/PRA/CPL/BB18 8000/PRA/CPL/BB22 8000/PRA/3D/BB2 8000/PRA/3D/BB6 8000/PRA/3D/BB10 8000/PRA/3D/BB14 8000/PRA/3D/BB18 8000/PRA/3D/BB22 8000/PRA/3D/BB26 8000/PRA/3D/BB30 8000/PRA/3D/BB34 8000/PRA/3D/BB38 8000/PRA/3D/BB42 8000/PRA/3D/BB46 8000/PRA/3D/BB50 8000/PRA/3D/BB54 8000/PRA/3D/BB58 8000/PRA/3D/BB62 8000/PRA/CPL/BB3 8000/PRA/CPL/BB7 8000/PRA/CPL/BB11 8000/PRA/CPL/BB15 8000/PRA/CPL/BB19 8000/PRA/CPL/BB23 8000/PRA/3D/BB3 8000/PRA/3D/BB7 8000/PRA/3D/BB11 8000/PRA/3D/BB15 8000/PRA/3D/BB19 8000/PRA/3D/BB23 8000/PRA/3D/BB27 8000/PRA/3D/BB31 8000/PRA/3D/BB35 8000/PRA/3D/BB39 8000/PRA/3D/BB43 8000/PRA/3D/BB47 8000/PRA/3D/BB51 8000/PRA/3D/BB55 8000/PRA/3D/BB59 8000/PRA/3D/BB63 8000/PRA/CPL/BB4 8000/PRA/CPL/BB8 8000/PRA/CPL/BB12 8000/PRA/CPL/BB16 8000/PRA/CPL/BB20 8000/PRA/CPL/BB24 8000/PRA/3D/BB4 8000/PRA/3D/BB8 8000/PRA/3D/BB12 8000/PRA/3D/BB16 8000/PRA/3D/BB20 8000/PRA/3D/BB24 8000/PRA/3D/BB28 8000/PRA/3D/BB32 8000/PRA/3D/BB36 8000/PRA/3D/BB40 8000/PRA/3D/BB44 8000/PRA/3D/BB48 8000/PRA/3D/BB52 8000/PRA/3D/BB56 8000/PRA/3D/BB60 8000/PRA/3D/BB64 8000/AV/CPL/BB 8000/AV/CPL/BB5 8000/AV/CPL/BB9 8000/AV/CPL/BB13 8000/AV/CPL/BB17 8000/AV/CPL/BB21 8000/AV/3D/BB 8000/AV/3D/BB5 8000/AV/3D/BB9 8000/AV/3D/BB13 8000/AV/3D/BB17 8000/AV/3D/BB21 8000/AV/3D/BB25 8000/AV/3D/BB29 8000/AV/3D/BB33 8000/AV/3D/BB37 8000/AV/3D/BB41 8000/AV/3D/BB45 8000/AV/3D/BB49 8000/AV/3D/BB53 8000/AV/3D/BB57 8000/AV/3D/BB61 8000/AV/CPL/BB2 8000/AV/CPL/BB6 8000/AV/CPL/BB10 8000/AV/CPL/BB14 8000/AV/CPL/BB18 8000/AV/CPL/BB22 8000/AV/3D/BB2 8000/AV/3D/BB6 8000/AV/3D/BB10 8000/AV/3D/BB14 8000/AV/3D/BB18 8000/AV/3D/BB22 8000/AV/3D/BB26 8000/AV/3D/BB30 8000/AV/3D/BB34 8000/AV/3D/BB38 8000/AV/3D/BB42 8000/AV/3D/BB46 8000/AV/3D/BB50 8000/AV/3D/BB54 8000/AV/3D/BB58 8000/AV/3D/BB62 8000/AV/CPL/BB3 8000/AV/CPL/BB7 8000/AV/CPL/BB11 8000/AV/CPL/BB15 8000/AV/CPL/BB19 8000/AV/CPL/BB23 8000/AV/3D/BB3 8000/AV/3D/BB7 8000/AV/3D/BB11 8000/AV/3D/BB15 8000/AV/3D/BB19 8000/AV/3D/BB23 8000/AV/3D/BB27 8000/AV/3D/BB31 8000/AV/3D/BB35 8000/AV/3D/BB39 8000/AV/3D/BB43 8000/AV/3D/BB47 8000/AV/3D/BB51 8000/AV/3D/BB55 8000/AV/3D/BB59 8000/AV/3D/BB63 8000/AV/CPL/BB4 8000/AV/CPL/BB8 8000/AV/CPL/BB12 8000/AV/CPL/BB16 8000/AV/CPL/BB20 8000/AV/CPL/BB24 8000/AV/3D/BB4 8000/AV/3D/BB8 8000/AV/3D/BB12 8000/AV/3D/BB16 8000/AV/3D/BB20 8000/AV/3D/BB24 8000/AV/3D/BB28 8000/AV/3D/BB32 8000/AV/3D/BB36 8000/AV/3D/BB40 8000/AV/3D/BB44 8000/AV/3D/BB48 8000/AV/3D/BB52 8000/AV/3D/BB56 8000/AV/3D/BB60 8000/AV/3D/BB64 8000/PRA/CPL/WC 8000/PRA/CPL/WC5 8000/PRA/CPL/WC9 8000/PRA/CPL/WC13 8000/PRA/CPL/WC17 8000/PRA/CPL/WC21 8000/PRA/3D/WC 8000/PRA/3D/WC5 8000/PRA/3D/WC9 8000/PRA/3D/WC13 8000/PRA/3D/WC17 8000/PRA/3D/WC21 8000/PRA/3D/WC25 8000/PRA/3D/WC29 8000/PRA/3D/WC33 8000/PRA/3D/WC37 8000/PRA/3D/WC41 8000/PRA/3D/WC45 8000/PRA/3D/WC49 8000/PRA/3D/WC53 8000/PRA/3D/WC57 8000/PRA/3D/WC61 8000/PRA/CPL/WC2 8000/PRA/CPL/WC6 8000/PRA/CPL/WC10 8000/PRA/CPL/WC14 8000/PRA/CPL/WC18 8000/PRA/CPL/WC22 8000/PRA/3D/WC2 8000/PRA/3D/WC6 8000/PRA/3D/WC10 8000/PRA/3D/WC14 8000/PRA/3D/WC18 8000/PRA/3D/WC22 8000/PRA/3D/WC26 8000/PRA/3D/WC30 8000/PRA/3D/WC34 8000/PRA/3D/WC38 8000/PRA/3D/WC42 8000/PRA/3D/WC46 8000/PRA/3D/WC50 8000/PRA/3D/WC54 8000/PRA/3D/WC58 8000/PRA/3D/WC62 8000/PRA/CPL/WC3 8000/PRA/CPL/WC7 8000/PRA/CPL/WC11 8000/PRA/CPL/WC15 8000/PRA/CPL/WC19 8000/PRA/CPL/WC23 8000/PRA/3D/WC3 8000/PRA/3D/WC7 8000/PRA/3D/WC11 8000/PRA/3D/WC15 8000/PRA/3D/WC19 8000/PRA/3D/WC23 8000/PRA/3D/WC27 8000/PRA/3D/WC31 8000/PRA/3D/WC35 8000/PRA/3D/WC39 8000/PRA/3D/WC43 8000/PRA/3D/WC47 8000/PRA/3D/WC51 8000/PRA/3D/WC55 8000/PRA/3D/WC59 8000/PRA/3D/WC63 8000/PRA/CPL/WC4 8000/PRA/CPL/WC8 8000/PRA/CPL/WC12 8000/PRA/CPL/WC16 8000/PRA/CPL/WC20 8000/PRA/CPL/WC24 8000/PRA/3D/WC4 8000/PRA/3D/WC8 8000/PRA/3D/WC12 8000/PRA/3D/WC16 8000/PRA/3D/WC20 8000/PRA/3D/WC24 8000/PRA/3D/WC28 8000/PRA/3D/WC32 8000/PRA/3D/WC36 8000/PRA/3D/WC40 8000/PRA/3D/WC44 8000/PRA/3D/WC48 8000/PRA/3D/WC52 8000/PRA/3D/WC56 8000/PRA/3D/WC60 8000/PRA/3D/WC64 8000/AV/CPL/WC 8000/AV/CPL/WC5 8000/AV/CPL/WC9 8000/AV/CPL/WC13 8000/AV/CPL/WC17 8000/AV/CPL/WC21 8000/AV/3D/WC 8000/AV/3D/WC5 8000/AV/3D/WC9 8000/AV/3D/WC13 8000/AV/3D/WC17 8000/AV/3D/WC21 8000/AV/3D/WC25 8000/AV/3D/WC29 8000/AV/3D/WC33 8000/AV/3D/WC37 8000/AV/3D/WC41 8000/AV/3D/WC45 8000/AV/3D/WC49 8000/AV/3D/WC53 8000/AV/3D/WC57 8000/AV/3D/WC61 8000/AV/CPL/WC2 8000/AV/CPL/WC6 8000/AV/CPL/WC10 8000/AV/CPL/WC14 8000/AV/CPL/WC18 8000/AV/CPL/WC22 8000/AV/3D/WC2 8000/AV/3D/WC6 8000/AV/3D/WC10 8000/AV/3D/WC14 8000/AV/3D/WC18 8000/AV/3D/WC22 8000/AV/3D/WC26 8000/AV/3D/WC30 8000/AV/3D/WC34 8000/AV/3D/WC38 8000/AV/3D/WC42 8000/AV/3D/WC46 8000/AV/3D/WC50 8000/AV/3D/WC54 8000/AV/3D/WC58 8000/AV/3D/WC62 8000/AV/CPL/WC3 8000/AV/CPL/WC7 8000/AV/CPL/WC11 8000/AV/CPL/WC15 8000/AV/CPL/WC19 8000/AV/CPL/WC23 8000/AV/3D/WC3 8000/AV/3D/WC7 8000/AV/3D/WC11 8000/AV/3D/WC15 8000/AV/3D/WC19 8000/AV/3D/WC23 8000/AV/3D/WC27 8000/AV/3D/WC31 8000/AV/3D/WC35 8000/AV/3D/WC39 8000/AV/3D/WC43 8000/AV/3D/WC47 8000/AV/3D/WC51 8000/AV/3D/WC55 8000/AV/3D/WC59 8000/AV/3D/WC63 8000/AV/CPL/WC4 8000/AV/CPL/WC8 8000/AV/CPL/WC12 8000/AV/CPL/WC16 8000/AV/CPL/WC20 8000/AV/CPL/WC24 8000/AV/3D/WC4 8000/AV/3D/WC8 8000/AV/3D/WC12 8000/AV/3D/WC16 8000/AV/3D/WC20 8000/AV/3D/WC24 8000/AV/3D/WC28 8000/AV/3D/WC32 8000/AV/3D/WC36 8000/AV/3D/WC40 8000/AV/3D/WC44 8000/AV/3D/WC48 8000/AV/3D/WC52 8000/AV/3D/WC56 8000/AV/3D/WC60 8000/AV/3D/WC64 Zvoľte variant
Neohodnotené
Značka: Voster
Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Zvoľte variant
Model Dveri
Otváravosť + Šírka
Typ zámku
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
 • Rám z dosky MDF
 • CPL so štruktúrou dreva
 • Povrchová úprava 3D
 • Tvrdené sklo

Detailné informácie

Podrobný popis

Konštrukcia

 • Rám z dosky MDF - celoobvodová rámová konštrukcia
 • Šírka zvislých rámov 14 cm
 • Hrúbka krídla - 40 mm
 • Technológia Soft - zaoblená hrana dverí

dvere-vnutorny-prierez-2v1

 

 

Povrchová úprava / Krídlo pokryté

 

 • povrch-dveri-cpl-velkoobchod

Laminát CPL - Vysoká odolnosť proti: stieraniu, škrabancom, svetlu. Štruktúra dreva.

 •  Jaseň, Dub, Biela, Agát, Dub Polárny, Orech

 

 • povrch-dveri-foli-3D-velkoobchod

Povrchová úprava 3D: Trojrozmerný efekt. Neobvyklá imitácia vzhľadu a štruktúry dreva. Odolnosť proti: stieraniu.

 • Dub Starý, Orech Muscato, Dub Švédsky, Agát Morava, Dub olejovaný, Dub Retro, Brest Svetlý, Dub Montana, Dub Sonoma, Agát ART, Orech Aljaška, Orech Nevada, Antracit, Dub Šľachetný

 

Kovanie

 • Tri skrutkové čapové závesy
 • Zámok na kľúč, s vložkou PZ alebo WC zámok

zamok-bb-wc-fab

 

Presklenie

 • Tvrdené mliečne sklo

matne-mliecne-sklo

 

 

 Možnosti za príplatok

 • Ventilačný spodný výrez
 • Ventilačné otvory PVC
 • Mosadzné ventilačné otvory
 • Krídlo 100 cm
 • Padajúci prah

ventilacny-otvor-velkoobchod-sk

 

Dostupné prevedenia

 • jednokrídlové dvere 
 • dvojkrídlové dvere
 • posuvné jednokrídlové dvere
 • posuvné dvojkrídlove dvere
 • možnosť objednať aj dvere v tzv. Poľskej norme , vyšší otvor o 3-4 cm

 

Neviete ako správne objednať? Poradíme vám stačí keď nás budete kontaktovať alebo využijete pomôcku nižšie:

Ako prvé potrebujete vedieť rozmer stavebného otvoru šírku a výšku, je dôležité merať od finálnych úprav steny (napr. stierky, kachličky a pod.), u výšky otvoru od finálnej podlahykam budú dvere alebo zárubňa osadzované.

Požadovaný rozmer stavebného otvoru pre určenie šírky:

 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 60 musí byť 68 až 70 cm
 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 70 musí byť 78 až 80 cm
 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 80 musí byť 88 až 90 cm
 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 90 musí byť 98 až 100 cm

Požadovaný rozmer stavebného otvoru pre určenie výšky:

 • Výška stavebného otvoru musí byť 201 až maximálne 203 cm - Slovenska norma
 • Dvere je možné dodať aj pre výšku 205 až 206 cm - Poľska norma

 

Ako druhé potrebujete vedieť otváravosť dverí, teda akým smerom sa Vám dvere budú otvárať.

urcenie-otvarania-dveri

 

Poradíme Vám ako si správne objednať, stačí keď nám zavoláte na 0907 085 086

pripadne nám napíšte na email info@velkoobchod.sk alebo nám pošlite správu cez

kontaktný formulár TU

 

Dodatočné parametre

Kategória: Etna
Záruka: 2 roky

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole:

voster1erkado1vasco1solodoor1invado1portadoors1dre1perfectdoor1indoors1eclisse1setto1disting1gerflor1classen1egger1krono1fortelock1woodlook1eurofinal1arbiton1