Interiérové rámové dvere Voster Etna 30

Kód: 7994/PRA/CPL/BB 7994/PRA/CPL/BB5 7994/PRA/CPL/BB9 7994/PRA/CPL/BB13 7994/PRA/CPL/BB17 7994/PRA/CPL/BB21 7994/PRA/3D/BB 7994/PRA/3D/BB5 7994/PRA/3D/BB9 7994/PRA/3D/BB13 7994/PRA/3D/BB17 7994/PRA/3D/BB21 7994/PRA/3D/BB25 7994/PRA/3D/BB29 7994/PRA/3D/BB33 7994/PRA/3D/BB37 7994/PRA/3D/BB41 7994/PRA/3D/BB45 7994/PRA/3D/BB49 7994/PRA/3D/BB53 7994/PRA/3D/BB57 7994/PRA/3D/BB61 7994/PRA/CPL/BB2 7994/PRA/CPL/BB6 7994/PRA/CPL/BB10 7994/PRA/CPL/BB14 7994/PRA/CPL/BB18 7994/PRA/CPL/BB22 7994/PRA/3D/BB2 7994/PRA/3D/BB6 7994/PRA/3D/BB10 7994/PRA/3D/BB14 7994/PRA/3D/BB18 7994/PRA/3D/BB22 7994/PRA/3D/BB26 7994/PRA/3D/BB30 7994/PRA/3D/BB34 7994/PRA/3D/BB38 7994/PRA/3D/BB42 7994/PRA/3D/BB46 7994/PRA/3D/BB50 7994/PRA/3D/BB54 7994/PRA/3D/BB58 7994/PRA/3D/BB62 7994/PRA/CPL/BB3 7994/PRA/CPL/BB7 7994/PRA/CPL/BB11 7994/PRA/CPL/BB15 7994/PRA/CPL/BB19 7994/PRA/CPL/BB23 7994/PRA/3D/BB3 7994/PRA/3D/BB7 7994/PRA/3D/BB11 7994/PRA/3D/BB15 7994/PRA/3D/BB19 7994/PRA/3D/BB23 7994/PRA/3D/BB27 7994/PRA/3D/BB31 7994/PRA/3D/BB35 7994/PRA/3D/BB39 7994/PRA/3D/BB43 7994/PRA/3D/BB47 7994/PRA/3D/BB51 7994/PRA/3D/BB55 7994/PRA/3D/BB59 7994/PRA/3D/BB63 7994/PRA/CPL/BB4 7994/PRA/CPL/BB8 7994/PRA/CPL/BB12 7994/PRA/CPL/BB16 7994/PRA/CPL/BB20 7994/PRA/CPL/BB24 7994/PRA/3D/BB4 7994/PRA/3D/BB8 7994/PRA/3D/BB12 7994/PRA/3D/BB16 7994/PRA/3D/BB20 7994/PRA/3D/BB24 7994/PRA/3D/BB28 7994/PRA/3D/BB32 7994/PRA/3D/BB36 7994/PRA/3D/BB40 7994/PRA/3D/BB44 7994/PRA/3D/BB48 7994/PRA/3D/BB52 7994/PRA/3D/BB56 7994/PRA/3D/BB60 7994/PRA/3D/BB64 7994/AV/CPL/BB 7994/AV/CPL/BB5 7994/AV/CPL/BB9 7994/AV/CPL/BB13 7994/AV/CPL/BB17 7994/AV/CPL/BB21 7994/AV/3D/BB 7994/AV/3D/BB5 7994/AV/3D/BB9 7994/AV/3D/BB13 7994/AV/3D/BB17 7994/AV/3D/BB21 7994/AV/3D/BB25 7994/AV/3D/BB29 7994/AV/3D/BB33 7994/AV/3D/BB37 7994/AV/3D/BB41 7994/AV/3D/BB45 7994/AV/3D/BB49 7994/AV/3D/BB53 7994/AV/3D/BB57 7994/AV/3D/BB61 7994/AV/CPL/BB2 7994/AV/CPL/BB6 7994/AV/CPL/BB10 7994/AV/CPL/BB14 7994/AV/CPL/BB18 7994/AV/CPL/BB22 7994/AV/3D/BB2 7994/AV/3D/BB6 7994/AV/3D/BB10 7994/AV/3D/BB14 7994/AV/3D/BB18 7994/AV/3D/BB22 7994/AV/3D/BB26 7994/AV/3D/BB30 7994/AV/3D/BB34 7994/AV/3D/BB38 7994/AV/3D/BB42 7994/AV/3D/BB46 7994/AV/3D/BB50 7994/AV/3D/BB54 7994/AV/3D/BB58 7994/AV/3D/BB62 7994/AV/CPL/BB3 7994/AV/CPL/BB7 7994/AV/CPL/BB11 7994/AV/CPL/BB15 7994/AV/CPL/BB19 7994/AV/CPL/BB23 7994/AV/3D/BB3 7994/AV/3D/BB7 7994/AV/3D/BB11 7994/AV/3D/BB15 7994/AV/3D/BB19 7994/AV/3D/BB23 7994/AV/3D/BB27 7994/AV/3D/BB31 7994/AV/3D/BB35 7994/AV/3D/BB39 7994/AV/3D/BB43 7994/AV/3D/BB47 7994/AV/3D/BB51 7994/AV/3D/BB55 7994/AV/3D/BB59 7994/AV/3D/BB63 7994/AV/CPL/BB4 7994/AV/CPL/BB8 7994/AV/CPL/BB12 7994/AV/CPL/BB16 7994/AV/CPL/BB20 7994/AV/CPL/BB24 7994/AV/3D/BB4 7994/AV/3D/BB8 7994/AV/3D/BB12 7994/AV/3D/BB16 7994/AV/3D/BB20 7994/AV/3D/BB24 7994/AV/3D/BB28 7994/AV/3D/BB32 7994/AV/3D/BB36 7994/AV/3D/BB40 7994/AV/3D/BB44 7994/AV/3D/BB48 7994/AV/3D/BB52 7994/AV/3D/BB56 7994/AV/3D/BB60 7994/AV/3D/BB64 7994/PRA/CPL/WC 7994/PRA/CPL/WC5 7994/PRA/CPL/WC9 7994/PRA/CPL/WC13 7994/PRA/CPL/WC17 7994/PRA/CPL/WC21 7994/PRA/3D/WC 7994/PRA/3D/WC5 7994/PRA/3D/WC9 7994/PRA/3D/WC13 7994/PRA/3D/WC17 7994/PRA/3D/WC21 7994/PRA/3D/WC25 7994/PRA/3D/WC29 7994/PRA/3D/WC33 7994/PRA/3D/WC37 7994/PRA/3D/WC41 7994/PRA/3D/WC45 7994/PRA/3D/WC49 7994/PRA/3D/WC53 7994/PRA/3D/WC57 7994/PRA/3D/WC61 7994/PRA/CPL/WC2 7994/PRA/CPL/WC6 7994/PRA/CPL/WC10 7994/PRA/CPL/WC14 7994/PRA/CPL/WC18 7994/PRA/CPL/WC22 7994/PRA/3D/WC2 7994/PRA/3D/WC6 7994/PRA/3D/WC10 7994/PRA/3D/WC14 7994/PRA/3D/WC18 7994/PRA/3D/WC22 7994/PRA/3D/WC26 7994/PRA/3D/WC30 7994/PRA/3D/WC34 7994/PRA/3D/WC38 7994/PRA/3D/WC42 7994/PRA/3D/WC46 7994/PRA/3D/WC50 7994/PRA/3D/WC54 7994/PRA/3D/WC58 7994/PRA/3D/WC62 7994/PRA/CPL/WC3 7994/PRA/CPL/WC7 7994/PRA/CPL/WC11 7994/PRA/CPL/WC15 7994/PRA/CPL/WC19 7994/PRA/CPL/WC23 7994/PRA/3D/WC3 7994/PRA/3D/WC7 7994/PRA/3D/WC11 7994/PRA/3D/WC15 7994/PRA/3D/WC19 7994/PRA/3D/WC23 7994/PRA/3D/WC27 7994/PRA/3D/WC31 7994/PRA/3D/WC35 7994/PRA/3D/WC39 7994/PRA/3D/WC43 7994/PRA/3D/WC47 7994/PRA/3D/WC51 7994/PRA/3D/WC55 7994/PRA/3D/WC59 7994/PRA/3D/WC63 7994/PRA/CPL/WC4 7994/PRA/CPL/WC8 7994/PRA/CPL/WC12 7994/PRA/CPL/WC16 7994/PRA/CPL/WC20 7994/PRA/CPL/WC24 7994/PRA/3D/WC4 7994/PRA/3D/WC8 7994/PRA/3D/WC12 7994/PRA/3D/WC16 7994/PRA/3D/WC20 7994/PRA/3D/WC24 7994/PRA/3D/WC28 7994/PRA/3D/WC32 7994/PRA/3D/WC36 7994/PRA/3D/WC40 7994/PRA/3D/WC44 7994/PRA/3D/WC48 7994/PRA/3D/WC52 7994/PRA/3D/WC56 7994/PRA/3D/WC60 7994/PRA/3D/WC64 7994/AV/CPL/WC 7994/AV/CPL/WC5 7994/AV/CPL/WC9 7994/AV/CPL/WC13 7994/AV/CPL/WC17 7994/AV/CPL/WC21 7994/AV/3D/WC 7994/AV/3D/WC5 7994/AV/3D/WC9 7994/AV/3D/WC13 7994/AV/3D/WC17 7994/AV/3D/WC21 7994/AV/3D/WC25 7994/AV/3D/WC29 7994/AV/3D/WC33 7994/AV/3D/WC37 7994/AV/3D/WC41 7994/AV/3D/WC45 7994/AV/3D/WC49 7994/AV/3D/WC53 7994/AV/3D/WC57 7994/AV/3D/WC61 7994/AV/CPL/WC2 7994/AV/CPL/WC6 7994/AV/CPL/WC10 7994/AV/CPL/WC14 7994/AV/CPL/WC18 7994/AV/CPL/WC22 7994/AV/3D/WC2 7994/AV/3D/WC6 7994/AV/3D/WC10 7994/AV/3D/WC14 7994/AV/3D/WC18 7994/AV/3D/WC22 7994/AV/3D/WC26 7994/AV/3D/WC30 7994/AV/3D/WC34 7994/AV/3D/WC38 7994/AV/3D/WC42 7994/AV/3D/WC46 7994/AV/3D/WC50 7994/AV/3D/WC54 7994/AV/3D/WC58 7994/AV/3D/WC62 7994/AV/CPL/WC3 7994/AV/CPL/WC7 7994/AV/CPL/WC11 7994/AV/CPL/WC15 7994/AV/CPL/WC19 7994/AV/CPL/WC23 7994/AV/3D/WC3 7994/AV/3D/WC7 7994/AV/3D/WC11 7994/AV/3D/WC15 7994/AV/3D/WC19 7994/AV/3D/WC23 7994/AV/3D/WC27 7994/AV/3D/WC31 7994/AV/3D/WC35 7994/AV/3D/WC39 7994/AV/3D/WC43 7994/AV/3D/WC47 7994/AV/3D/WC51 7994/AV/3D/WC55 7994/AV/3D/WC59 7994/AV/3D/WC63 7994/AV/CPL/WC4 7994/AV/CPL/WC8 7994/AV/CPL/WC12 7994/AV/CPL/WC16 7994/AV/CPL/WC20 7994/AV/CPL/WC24 7994/AV/3D/WC4 7994/AV/3D/WC8 7994/AV/3D/WC12 7994/AV/3D/WC16 7994/AV/3D/WC20 7994/AV/3D/WC24 7994/AV/3D/WC28 7994/AV/3D/WC32 7994/AV/3D/WC36 7994/AV/3D/WC40 7994/AV/3D/WC44 7994/AV/3D/WC48 7994/AV/3D/WC52 7994/AV/3D/WC56 7994/AV/3D/WC60 7994/AV/3D/WC64 Zvoľte variant
Neohodnotené
Značka: Voster
Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Zvoľte variant
Model Dveri
Otváravosť + Šírka
Typ zámku
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
 • Rám z dosky MDF
 • CPL so štruktúrou dreva
 • Povrchová úprava 3D
 • Tvrdené sklo

Detailné informácie

Podrobný popis

Konštrukcia

 • Rám z dosky MDF - celoobvodová rámová konštrukcia
 • Šírka zvislých rámov 14 cm
 • Hrúbka krídla - 40 mm
 • Technológia Soft - zaoblená hrana dverí

dvere-vnutorny-prierez-2v1

 

 

Povrchová úprava / Krídlo pokryté

 

 • povrch-dveri-cpl-velkoobchod

Laminát CPL - Vysoká odolnosť proti: stieraniu, škrabancom, svetlu. Štruktúra dreva.

 •  Jaseň, Dub, Biela, Agát, Dub Polárny, Orech

 

 • povrch-dveri-foli-3D-velkoobchod

Povrchová úprava 3D: Trojrozmerný efekt. Neobvyklá imitácia vzhľadu a štruktúry dreva. Odolnosť proti: stieraniu.

 • Dub Starý, Orech Muscato, Dub Švédsky, Agát Morava, Dub olejovaný, Dub Retro, Brest Svetlý, Dub Montana, Dub Sonoma, Agát ART, Orech Aljaška, Orech Nevada, Antracit, Dub Šľachetný

 

Kovanie

 • Tri skrutkové čapové závesy
 • Zámok na kľúč, s vložkou PZ alebo WC zámok

zamok-bb-wc-fab

 

Presklenie

 • Tvrdené mliečne sklo

matne-mliecne-sklo

 

 

 Možnosti za príplatok

 • Ventilačný spodný výrez
 • Ventilačné otvory PVC
 • Mosadzné ventilačné otvory
 • Krídlo 100 cm
 • Padajúci prah

ventilacny-otvor-velkoobchod-sk

 

Dostupné prevedenia

 • jednokrídlové dvere 
 • dvojkrídlové dvere
 • posuvné jednokrídlové dvere
 • posuvné dvojkrídlove dvere
 • možnosť objednať aj dvere v tzv. Poľskej norme , vyšší otvor o 3-4 cm

 

Neviete ako správne objednať? Poradíme vám stačí keď nás budete kontaktovať alebo využijete pomôcku nižšie:

Ako prvé potrebujete vedieť rozmer stavebného otvoru šírku a výšku, je dôležité merať od finálnych úprav steny (napr. stierky, kachličky a pod.), u výšky otvoru od finálnej podlahykam budú dvere alebo zárubňa osadzované.

Požadovaný rozmer stavebného otvoru pre určenie šírky:

 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 60 musí byť 68 až 70 cm
 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 70 musí byť 78 až 80 cm
 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 80 musí byť 88 až 90 cm
 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 90 musí byť 98 až 100 cm

Požadovaný rozmer stavebného otvoru pre určenie výšky:

 • Výška stavebného otvoru musí byť 201 až maximálne 203 cm - Slovenska norma
 • Dvere je možné dodať aj pre výšku 205 až 206 cm - Poľska norma

 

Ako druhé potrebujete vedieť otváravosť dverí, teda akým smerom sa Vám dvere budú otvárať.

urcenie-otvarania-dveri

 

Poradíme Vám ako si správne objednať, stačí keď nám zavoláte na 0907 085 086

pripadne nám napíšte na email info@velkoobchod.sk alebo nám pošlite správu cez

kontaktný formulár TU

 

Dodatočné parametre

Kategória: Etna
Záruka: 2 roky

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole:

voster1erkado1vasco1solodoor1invado1portadoors1dre1perfectdoor1indoors1eclisse1setto1disting1gerflor1classen1egger1krono1fortelock1woodlook1eurofinal1arbiton1