Interiérové rámové dvere Voster Etna 20

Kód: 7997/PRA/CPL/BB 7997/PRA/CPL/BB5 7997/PRA/CPL/BB9 7997/PRA/CPL/BB13 7997/PRA/CPL/BB17 7997/PRA/CPL/BB21 7997/PRA/3D/BB 7997/PRA/3D/BB5 7997/PRA/3D/BB9 7997/PRA/3D/BB13 7997/PRA/3D/BB17 7997/PRA/3D/BB21 7997/PRA/3D/BB25 7997/PRA/3D/BB29 7997/PRA/3D/BB33 7997/PRA/3D/BB37 7997/PRA/3D/BB41 7997/PRA/3D/BB45 7997/PRA/3D/BB49 7997/PRA/3D/BB53 7997/PRA/3D/BB57 7997/PRA/3D/BB61 7997/PRA/CPL/BB2 7997/PRA/CPL/BB6 7997/PRA/CPL/BB10 7997/PRA/CPL/BB14 7997/PRA/CPL/BB18 7997/PRA/CPL/BB22 7997/PRA/3D/BB2 7997/PRA/3D/BB6 7997/PRA/3D/BB10 7997/PRA/3D/BB14 7997/PRA/3D/BB18 7997/PRA/3D/BB22 7997/PRA/3D/BB26 7997/PRA/3D/BB30 7997/PRA/3D/BB34 7997/PRA/3D/BB38 7997/PRA/3D/BB42 7997/PRA/3D/BB46 7997/PRA/3D/BB50 7997/PRA/3D/BB54 7997/PRA/3D/BB58 7997/PRA/3D/BB62 7997/PRA/CPL/BB3 7997/PRA/CPL/BB7 7997/PRA/CPL/BB11 7997/PRA/CPL/BB15 7997/PRA/CPL/BB19 7997/PRA/CPL/BB23 7997/PRA/3D/BB3 7997/PRA/3D/BB7 7997/PRA/3D/BB11 7997/PRA/3D/BB15 7997/PRA/3D/BB19 7997/PRA/3D/BB23 7997/PRA/3D/BB27 7997/PRA/3D/BB31 7997/PRA/3D/BB35 7997/PRA/3D/BB39 7997/PRA/3D/BB43 7997/PRA/3D/BB47 7997/PRA/3D/BB51 7997/PRA/3D/BB55 7997/PRA/3D/BB59 7997/PRA/3D/BB63 7997/PRA/CPL/BB4 7997/PRA/CPL/BB8 7997/PRA/CPL/BB12 7997/PRA/CPL/BB16 7997/PRA/CPL/BB20 7997/PRA/CPL/BB24 7997/PRA/3D/BB4 7997/PRA/3D/BB8 7997/PRA/3D/BB12 7997/PRA/3D/BB16 7997/PRA/3D/BB20 7997/PRA/3D/BB24 7997/PRA/3D/BB28 7997/PRA/3D/BB32 7997/PRA/3D/BB36 7997/PRA/3D/BB40 7997/PRA/3D/BB44 7997/PRA/3D/BB48 7997/PRA/3D/BB52 7997/PRA/3D/BB56 7997/PRA/3D/BB60 7997/PRA/3D/BB64 7997/AV/CPL/BB 7997/AV/CPL/BB5 7997/AV/CPL/BB9 7997/AV/CPL/BB13 7997/AV/CPL/BB17 7997/AV/CPL/BB21 7997/AV/3D/BB 7997/AV/3D/BB5 7997/AV/3D/BB9 7997/AV/3D/BB13 7997/AV/3D/BB17 7997/AV/3D/BB21 7997/AV/3D/BB25 7997/AV/3D/BB29 7997/AV/3D/BB33 7997/AV/3D/BB37 7997/AV/3D/BB41 7997/AV/3D/BB45 7997/AV/3D/BB49 7997/AV/3D/BB53 7997/AV/3D/BB57 7997/AV/3D/BB61 7997/AV/CPL/BB2 7997/AV/CPL/BB6 7997/AV/CPL/BB10 7997/AV/CPL/BB14 7997/AV/CPL/BB18 7997/AV/CPL/BB22 7997/AV/3D/BB2 7997/AV/3D/BB6 7997/AV/3D/BB10 7997/AV/3D/BB14 7997/AV/3D/BB18 7997/AV/3D/BB22 7997/AV/3D/BB26 7997/AV/3D/BB30 7997/AV/3D/BB34 7997/AV/3D/BB38 7997/AV/3D/BB42 7997/AV/3D/BB46 7997/AV/3D/BB50 7997/AV/3D/BB54 7997/AV/3D/BB58 7997/AV/3D/BB62 7997/AV/CPL/BB3 7997/AV/CPL/BB7 7997/AV/CPL/BB11 7997/AV/CPL/BB15 7997/AV/CPL/BB19 7997/AV/CPL/BB23 7997/AV/3D/BB3 7997/AV/3D/BB7 7997/AV/3D/BB11 7997/AV/3D/BB15 7997/AV/3D/BB19 7997/AV/3D/BB23 7997/AV/3D/BB27 7997/AV/3D/BB31 7997/AV/3D/BB35 7997/AV/3D/BB39 7997/AV/3D/BB43 7997/AV/3D/BB47 7997/AV/3D/BB51 7997/AV/3D/BB55 7997/AV/3D/BB59 7997/AV/3D/BB63 7997/AV/CPL/BB4 7997/AV/CPL/BB8 7997/AV/CPL/BB12 7997/AV/CPL/BB16 7997/AV/CPL/BB20 7997/AV/CPL/BB24 7997/AV/3D/BB4 7997/AV/3D/BB8 7997/AV/3D/BB12 7997/AV/3D/BB16 7997/AV/3D/BB20 7997/AV/3D/BB24 7997/AV/3D/BB28 7997/AV/3D/BB32 7997/AV/3D/BB36 7997/AV/3D/BB40 7997/AV/3D/BB44 7997/AV/3D/BB48 7997/AV/3D/BB52 7997/AV/3D/BB56 7997/AV/3D/BB60 7997/AV/3D/BB64 7997/PRA/CPL/WC 7997/PRA/CPL/WC5 7997/PRA/CPL/WC9 7997/PRA/CPL/WC13 7997/PRA/CPL/WC17 7997/PRA/CPL/WC21 7997/PRA/3D/WC 7997/PRA/3D/WC5 7997/PRA/3D/WC9 7997/PRA/3D/WC13 7997/PRA/3D/WC17 7997/PRA/3D/WC21 7997/PRA/3D/WC25 7997/PRA/3D/WC29 7997/PRA/3D/WC33 7997/PRA/3D/WC37 7997/PRA/3D/WC41 7997/PRA/3D/WC45 7997/PRA/3D/WC49 7997/PRA/3D/WC53 7997/PRA/3D/WC57 7997/PRA/3D/WC61 7997/PRA/CPL/WC2 7997/PRA/CPL/WC6 7997/PRA/CPL/WC10 7997/PRA/CPL/WC14 7997/PRA/CPL/WC18 7997/PRA/CPL/WC22 7997/PRA/3D/WC2 7997/PRA/3D/WC6 7997/PRA/3D/WC10 7997/PRA/3D/WC14 7997/PRA/3D/WC18 7997/PRA/3D/WC22 7997/PRA/3D/WC26 7997/PRA/3D/WC30 7997/PRA/3D/WC34 7997/PRA/3D/WC38 7997/PRA/3D/WC42 7997/PRA/3D/WC46 7997/PRA/3D/WC50 7997/PRA/3D/WC54 7997/PRA/3D/WC58 7997/PRA/3D/WC62 7997/PRA/CPL/WC3 7997/PRA/CPL/WC7 7997/PRA/CPL/WC11 7997/PRA/CPL/WC15 7997/PRA/CPL/WC19 7997/PRA/CPL/WC23 7997/PRA/3D/WC3 7997/PRA/3D/WC7 7997/PRA/3D/WC11 7997/PRA/3D/WC15 7997/PRA/3D/WC19 7997/PRA/3D/WC23 7997/PRA/3D/WC27 7997/PRA/3D/WC31 7997/PRA/3D/WC35 7997/PRA/3D/WC39 7997/PRA/3D/WC43 7997/PRA/3D/WC47 7997/PRA/3D/WC51 7997/PRA/3D/WC55 7997/PRA/3D/WC59 7997/PRA/3D/WC63 7997/PRA/CPL/WC4 7997/PRA/CPL/WC8 7997/PRA/CPL/WC12 7997/PRA/CPL/WC16 7997/PRA/CPL/WC20 7997/PRA/CPL/WC24 7997/PRA/3D/WC4 7997/PRA/3D/WC8 7997/PRA/3D/WC12 7997/PRA/3D/WC16 7997/PRA/3D/WC20 7997/PRA/3D/WC24 7997/PRA/3D/WC28 7997/PRA/3D/WC32 7997/PRA/3D/WC36 7997/PRA/3D/WC40 7997/PRA/3D/WC44 7997/PRA/3D/WC48 7997/PRA/3D/WC52 7997/PRA/3D/WC56 7997/PRA/3D/WC60 7997/PRA/3D/WC64 7997/AV/CPL/WC 7997/AV/CPL/WC5 7997/AV/CPL/WC9 7997/AV/CPL/WC13 7997/AV/CPL/WC17 7997/AV/CPL/WC21 7997/AV/3D/WC 7997/AV/3D/WC5 7997/AV/3D/WC9 7997/AV/3D/WC13 7997/AV/3D/WC17 7997/AV/3D/WC21 7997/AV/3D/WC25 7997/AV/3D/WC29 7997/AV/3D/WC33 7997/AV/3D/WC37 7997/AV/3D/WC41 7997/AV/3D/WC45 7997/AV/3D/WC49 7997/AV/3D/WC53 7997/AV/3D/WC57 7997/AV/3D/WC61 7997/AV/CPL/WC2 7997/AV/CPL/WC6 7997/AV/CPL/WC10 7997/AV/CPL/WC14 7997/AV/CPL/WC18 7997/AV/CPL/WC22 7997/AV/3D/WC2 7997/AV/3D/WC6 7997/AV/3D/WC10 7997/AV/3D/WC14 7997/AV/3D/WC18 7997/AV/3D/WC22 7997/AV/3D/WC26 7997/AV/3D/WC30 7997/AV/3D/WC34 7997/AV/3D/WC38 7997/AV/3D/WC42 7997/AV/3D/WC46 7997/AV/3D/WC50 7997/AV/3D/WC54 7997/AV/3D/WC58 7997/AV/3D/WC62 7997/AV/CPL/WC3 7997/AV/CPL/WC7 7997/AV/CPL/WC11 7997/AV/CPL/WC15 7997/AV/CPL/WC19 7997/AV/CPL/WC23 7997/AV/3D/WC3 7997/AV/3D/WC7 7997/AV/3D/WC11 7997/AV/3D/WC15 7997/AV/3D/WC19 7997/AV/3D/WC23 7997/AV/3D/WC27 7997/AV/3D/WC31 7997/AV/3D/WC35 7997/AV/3D/WC39 7997/AV/3D/WC43 7997/AV/3D/WC47 7997/AV/3D/WC51 7997/AV/3D/WC55 7997/AV/3D/WC59 7997/AV/3D/WC63 7997/AV/CPL/WC4 7997/AV/CPL/WC8 7997/AV/CPL/WC12 7997/AV/CPL/WC16 7997/AV/CPL/WC20 7997/AV/CPL/WC24 7997/AV/3D/WC4 7997/AV/3D/WC8 7997/AV/3D/WC12 7997/AV/3D/WC16 7997/AV/3D/WC20 7997/AV/3D/WC24 7997/AV/3D/WC28 7997/AV/3D/WC32 7997/AV/3D/WC36 7997/AV/3D/WC40 7997/AV/3D/WC44 7997/AV/3D/WC48 7997/AV/3D/WC52 7997/AV/3D/WC56 7997/AV/3D/WC60 7997/AV/3D/WC64 Zvoľte variant
Neohodnotené
Značka: Voster
Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Objednané Zvoľte variant
Model Dveri
Otváravosť + Šírka
Typ zámku
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
 • Rám z dosky MDF
 • CPL so štruktúrou dreva
 • Povrchová úprava 3D
 • Tvrdené sklo

Detailné informácie

Podrobný popis

Konštrukcia

 • Rám z dosky MDF - celoobvodová rámová konštrukcia
 • Šírka zvislých rámov 14 cm
 • Hrúbka krídla - 40 mm
 • Technológia Soft - zaoblená hrana dverí

dvere-vnutorny-prierez-2v1

 

 

Povrchová úprava / Krídlo pokryté

 

 • povrch-dveri-cpl-velkoobchod

Laminát CPL - Vysoká odolnosť proti: stieraniu, škrabancom, svetlu. Štruktúra dreva.

 •  Jaseň, Dub, Biela, Agát, Dub Polárny, Orech

 

 • povrch-dveri-foli-3D-velkoobchod

Povrchová úprava 3D: Trojrozmerný efekt. Neobvyklá imitácia vzhľadu a štruktúry dreva. Odolnosť proti: stieraniu.

 • Dub Starý, Orech Muscato, Dub Švédsky, Agát Morava, Dub olejovaný, Dub Retro, Brest Svetlý, Dub Montana, Dub Sonoma, Agát ART, Orech Aljaška, Orech Nevada, Antracit, Dub Šľachetný

 

Kovanie

 • Tri skrutkové čapové závesy
 • Zámok na kľúč, s vložkou PZ alebo WC zámok

zamok-bb-wc-fab

 

Presklenie

 • Tvrdené mliečne sklo

matne-mliecne-sklo

 

 

 Možnosti za príplatok

 • Ventilačný spodný výrez
 • Ventilačné otvory PVC
 • Mosadzné ventilačné otvory
 • Krídlo 100 cm
 • Padajúci prah

ventilacny-otvor-velkoobchod-sk

 

Dostupné prevedenia

 • jednokrídlové dvere 
 • dvojkrídlové dvere
 • posuvné jednokrídlové dvere
 • posuvné dvojkrídlove dvere
 • možnosť objednať aj dvere v tzv. Poľskej norme , vyšší otvor o 3-4 cm

 

Neviete ako správne objednať? Poradíme vám stačí keď nás budete kontaktovať alebo využijete pomôcku nižšie:

Ako prvé potrebujete vedieť rozmer stavebného otvoru šírku a výšku, je dôležité merať od finálnych úprav steny (napr. stierky, kachličky a pod.), u výšky otvoru od finálnej podlahykam budú dvere alebo zárubňa osadzované.

Požadovaný rozmer stavebného otvoru pre určenie šírky:

 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 60 musí byť 68 až 70 cm
 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 70 musí byť 78 až 80 cm
 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 80 musí byť 88 až 90 cm
 • Šírka stavebného otvoru pre krídlo 90 musí byť 98 až 100 cm

Požadovaný rozmer stavebného otvoru pre určenie výšky:

 • Výška stavebného otvoru musí byť 201 až maximálne 203 cm - Slovenska norma
 • Dvere je možné dodať aj pre výšku 205 až 206 cm - Poľska norma

 

Ako druhé potrebujete vedieť otváravosť dverí, teda akým smerom sa Vám dvere budú otvárať.

urcenie-otvarania-dveri

 

Poradíme Vám ako si správne objednať, stačí keď nám zavoláte na 0907 085 086

pripadne nám napíšte na email info@velkoobchod.sk alebo nám pošlite správu cez

kontaktný formulár TU

 

Dodatočné parametre

Kategória: Etna
Záruka: 2 roky

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole:

voster1erkado1vasco1solodoor1invado1portadoors1dre1perfectdoor1indoors1eclisse1setto1disting1gerflor1classen1egger1krono1fortelock1woodlook1eurofinal1arbiton1